υΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ

Υπερεργασία

Υπερεργασία είναι η εργασία που παρέχεται επιπλέουν του συμβατικού ωραρίου (40 ώρες την εβδομάδα) και μέχρι να συμπληρωθεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, το οποίο είναι 45 ώρες για την πενθήμερη εργασία και 48 ώρες για την εξαήμερη.Σε ημερήσια απασχόληση υπερεργασία είναι η 9η ώρα εργασίας στο πενθήμερο και το διάστημα μετά τη συμπλήρωση των 6.40 ωρών εργασίας και έως τις 8 ώρες στο εξαήμερο.Η υπερεργασία αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο με προσαύξηση 20% και  είναι στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη οπότε ο εργαζόμενος δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή της.Απασχόληση που πραγματοποιείται κατά την 6η ή 7η ημέρα δεν συνυπολογίζεται ως υπερεργασία.

Υπερωρία

Υπερωρία είναι η απασχόληση του εργαζομένου που υπερβαίνει το νόμιμο ωράριο εβδομαδιαίας και ημερήσιας εργασίας. Η απασχόληση δηλαδή πάνω από 45 ώρες εβδομαδιαίως και 9 ωρών ημερησίως για όσους απασχολούνται πενθήμερο είναι υπερωρία. Αντιστοίχως για όσους απασχολούνται με εξαήμερο σύστημα εργασίας η εργασία πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα και 8 ώρες την ημέρα είναι υπερωρία.Εδώ να πούμε ότι δεν χρειάζεται να συντρέχουν και τα δύο ταυτόχρονα για να υπολογιστεί η υπέρβαση ως υπερωρία. Αυτό σημαίνει ότι υπολογίζουμε την υπερωρία σε ημερήσια βάση [άνω των 8 ή 9 ωρών] χωρίς να μας ενδιαφέρει αν ταυτόχρονα έχουμε και υπέρβαση του νόμιμου εβδομαδιαίου ωραρίου.Η υπερωρία καταρχήν απαγορεύεται και οποιαδήποτε συμφωνία για το αντίθετο μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου είναι άκυρη. Για να πραγματοποιηθεί υπερωρία και να είναι νόμιμη πρέπει να υπάρχουν οι εξείς προϋποθέσεις : να είναι αιτιολογημένες, να μην υπερβαίνουν τις 3 ώρες ημερησίως και τις 150 ώρες σε ετήσια βάση.Τέλος να υπάρχει αναγγελία της υπερωρίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ [Ε8], στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας πριν την πραγματοποίηση τους.Όταν τηρηθούν αυτές οι προϋποθέσεις οι υπερωρία θεωρείται νόμιμη.Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας έως τις 150 ώρες ετησίως είναι το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο με προσαύξηση 40%. Πέραν των 150 ωρών ετησίως και εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις και υπάρχει άδεια από το Υπ. Εργασίας ώστε να θεωρούνται νόμιμες, η αμοιβή είναι το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο με προσαύξηση 60%. Εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω διαδικασίες οι υπερωρίες θεωρούνται παράνομες.Στην περίπτωση παράνομης υπερωρίας η αμοιβή του εργαζομένου είναι το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο με προσαύξηση 120%. Τέλος να πούμε ότι  ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά περίοδο το πολύ 4 μηνών, τις 48 ώρες κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών και της υπερεργασίας.

About the Author

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You may also like these