ΑΚΙΝΗΤΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΗΦΙΑΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Ψηφιακός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου

Σε λειτουργία από 1/1/2024 ο Ψηφιακός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει τη

ΑΚΙΝΗΤΑ

Εγκύκλιος για τις μεταβιβάσεις ακινήτων από τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος δημοσίευσε εγκύκλιο με θέμα «Ν.5073/2023 Μέτρα για τον περιορισμό