ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ

Από τις φορολογικέςδηλώσεις του 2023 και έπειτα οι σύζυγοι μπορούν να υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση εφόσον ο ένας  εκ των δύο το επιλέξει με δήλωσή του μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης.

Η επιλογή της χωριστής δήλωσης είναι δεσμευτική και για τον άλλο σύζυγο, είναι ανέκκλητη για το πρώτο έτος που αφορά και ισχύει για κάθε επόμενο φορολογικό έτος, αν δεν ανακληθεί μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του αντίστοιχου έτους.

Το παραπάνω αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια – βελτίωση της ισχύουσας διάταξης. Αυτό που ίσχυε μέχρι πρότινος ήταν ότι μετά την πρώτη υποβολή χωριστής δήλωσης εάν τα ζευγάρια δεν δήλωναν ξανά την επιθυμία συνέχισης του ίδιου καθεστώτος, έως την παραπάνω ημερομηνία, έπρεπε να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας μαζί ως οικογένεια.  

«Άρθρο 45 – Χωριστή φορολογική δήλωση συζύγων – Αντικατάσταση περ. β) παρ. 4 άρθρου 67 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

1. Η περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), περί υποβολής της δήλωσης φορολογίας φυσικών προσώπων και καταβολής του φόρου, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει με δήλωσή του μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή της χωριστής δήλωσης είναι δεσμευτική και για τον έτερο σύζυγο, είναι ανέκκλητη για το πρώτο έτος που αφορά και ισχύει για κάθε επόμενο φορολογικό έτος, αν δεν ανακληθεί μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του αντίστοιχου έτους.».

2. Η παρ. 1 ισχύει για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2023 και των επόμενων ετών».

About the Author

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You may also like these