ΑΡΘΡΑ

ΑΡΘΡΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη από τους ελεύθερους επαγγελματίες για το νέο φορολογικό

Ενωμένοι έμποροι, επιστήμονες, επαγγελματοβιοτέχνες, απέναντι σε όσα φέρνει η φορολογική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης.Διοργανώθηκε, από την

ΑΡΘΡΑ

νέο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών

Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 1. Για τους ασκούντες ατομική