ΑΚΙΝΗΤΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ

Εγκύκλιος για τις μεταβιβάσεις ακινήτων από τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος δημοσίευσε εγκύκλιο με θέμα «Ν.5073/2023 Μέτρα για τον περιορισμό